Minoritetsjenter klarer seg best

blant ungdom med foreldre med lav utdanning.

Forskerne fant også ut at foreldrenes utdanningsnivå betyr mindre blant elever som har ikke-vestlig bakgrunn enn blant etnisk norske elever.

Nettressurser

Minoritetsjenter klarer seg best

http://www.forskning.no/artikler/2009/august/227967/print

Siste nytt

Nytt lærefag: portør

Eksperter knuser matmyter

Dette bør du spise.

Les mer

Ti mobbeofre forteller

Les deres historie.

Les mer

Full gjennomgang av primærhelsetjenesten

Helseminister Bent Høie varsler økt satsing på lokale helsetilbud.

Les mer

Kronisk syke rehabiliteres på nett

Oppfølging på nett eller sms kan gjøre at færre slutter å trene når de kommer hjem fra rehabilitering.

Les mer


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 14.09.2009

© Cappelen Damm AS