Downs syndrom

 

Illustratør:

Klaus er 18 år og har Downs syndrom. Han har nettopp flyttet inn i en kommunal omsorgsleilighet sentralt i byen. I vår ble han ferdig med videregående skole, og nå skal han begynne å arbeide i en vernet bedrift noen kilometer fra leiligheten. I tillegg har han fått innvilget fire timer voksenopplæring i uken og støttekontakt fire timer i uken. Klaus er glad i musikk og dans og går ofte i fritidsklubben sammen med støttekontakten sin. Men han er stille og sjenert og har ingen venner han omgås i fritiden. Han er derfor veldig knyttet til familien, som består av mor og far og en eldre bror. Klaus er vokst opp på en gård, og han har alltid likt seg ute i skog og mark og gått mye på ski. Den siste tiden er han blitt litt overvektig fordi han har kost seg med mye god mat og snop når han har vært hjemme alene og spilt musikk. Han forstår hva folk sier til ham, men har litt vanskelig for å uttrykke seg. Klaus er ganske selvhjulpen, men moren hans er engstelig for at han ikke får nok oppfølging av personalet på det nye bostedet. Spesielt er hun opptatt av Klaus’ personlige hygiene.

 

Oppgave: Beskriv Klaus’ behov for tilrettelegging av hverdagen, og begrunn de tiltakene du foreslår. Forklar hva det vil si i praksis å være psykisk utviklingshemmet, og hvilke særlige rettigheter det gir. Er det alltid den beste løsningen for mennesker med psykisk utviklingshemming å bo i omsorgsleilighet? Begrunn svaret.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.05.2008

© Cappelen Damm AS