Allergi, astma og eksem

Simen

Simen på 10 år er allergisk mot husdyr, støv, muggsopp og pollen, egg, sitrusfrukt, nøtter og fisk. Av og til er den allergiske reaksjonen så kraftig at han får astmaanfall, og han er også plaget av eksem som klør.

I hverdagen opplever han å bli utsatt for stoffer han reagerer på: Det er dårlig inneklima på skolen, bestekameraten hans har katt, og i bursdagsselskaper er det ofte kaker som inneholder egg eller nøtter. Da kommer Simen hjem med rennende øyne og hivende pust. På bussen får han problemer fordi medpassasjerer lukter parfyme. I tillegg bor Simen i et tett trafikkert strøk. Moren hans røyker, og selv om hun går utenfor, blir Simen plaget av lukten fra klærne hennes.

Simen vil gjerne gjøre det samme som kameratene og er derfor med på fotballaget. Han blir fortere sliten enn de andre på trening. Simen synes det er slitsomt å måtte passe seg for «alt mulig» som han er allergisk mot. Men det som er aller verst, er nok at han må holde seg så mye innendørs fordi han er plaget av luftforurensing fra biltrafikk og pollen store deler av året.

 
Oppgave: Fastlegen mener Simen trenger et opphold på et spesialsykehus for barn med astma og allergi, og foreldrene søker om plass for ham på et slikt sykehus, men får avslag. De vil nå skrive en klage på vedtaket. Hjelp dem med å beskrive Simens hverdag med de lidelsene han har, og begrunne hans behov for hjelp. Drøft så hvilke konsekvenser det har for foreldre å ha barn med så omfattende allergiske plager.

 

 

Nettressurser

Norges Astma- og allergiforbund

http://www.naaf.no/no/

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 07.05.2010

© Cappelen Damm AS