SAMHANDLINGSREFORMEN

Samhandlingsreformen, innført 1.1.2012, medfører store endringer i organiseringen av helsetjenestene og blant annet et økt fokus på folkehelsearbeid.

Klikk på lenken i høyremenyen for å gå til hovedsiden i nettressursen. Her finnes oppgaver og annet relevant stoff.

 

På nettstedet er ressursen lenket opp flere steder:

Liv og helse

  • Yrkesutøvelse, kapittel 8 Organisering av tjenestene (elev- og lærersider)
  • Helsefremmende arbeid, kapittel 3, Folkehelsearbeidet (elev- og lærersider)

Elevene finner tekstoppgaver om reformen sammen med de andre oppgavene til kapitlene.

  • Det er lenke til ressursen fra hovedforsiden (elev- og lærersider). 

Helsefagarbeideren

  • Det er lenke til ressursen fra hovedforsiden.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 27.06.2014

© Cappelen Damm AS