Om lærebøkene

Kommunikasjon og samhandling

Helsefagarbeideren er Cappelen Damms læreverk for utdanningsprogrammet helsearbeiderfag og dekker kompetansemålene for Vg2 og Vg3 (lærlingeperioden).

Vi har valgt å fordele fagstoffet på en måte som gjør det enkelt for eleven å skaffe seg oversikt. Temaer og kompetansemål som hører naturlig sammen, er plassert i samme bok.

Helsefagarbeideren består av fem bøker:

  • Helsefremmende arbeid i hverdagen
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Lovgivning og faglig forsvarlighet
  • Sykdommer, pleie og behandling - bind 1
  • Sykdommer, pleie og behandling - bind 2
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.09.2011

© Cappelen Damm AS