Rettelser i bok

Sykdommer, pleie og behandling, bind 2:

side 169: Hvis frakken oppbevares i pasientrommet, skal utsiden vende ut. Oppbevares den i sluse eller forgang, skal innsiden vende ut. Brukt smittefrakk skal aldri oppbevares i korridoren.

Kilde: Isoleringsveilederen (Smittevern 2004:9), utgitt av Folkehelseinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.10.2011

© Cappelen Damm AS