Vekst (2007)

Vekst er Cappelen Damms læreverk for barne- og ungdomsarbeiderfag på Vg2. Vekst består av tre lærebøker og et gratis nettsted.

Vekst kom i ny utgave i 2015!

Her finner du nettressurser til 2015-utgaven: 

Vekst elevnettsted 

Vekst lærernettsted

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 29.04.2015

© Cappelen Damm AS